OFERTA

Poniżej wymieniono kilka najważniejszych gałęzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, do których nasz Zespół stosuje zaawansowane metody modelowania komputerowego:

  1. Modelowanie skutków rozwoju pożaru na potrzeby projektowania urządzeń przeciwpożarowych.
  1. Modelowanie zachowania budynku w warunkach pożaru w celu projektowania konstrukcji obiektów.
  1. Modelowanie ewakuacji na potrzeby szacowania czasów ewakuacji ludzi z budynków.
  1. Modelowanie skutków awarii przemysłowych w celu projektowania systemów bezpieczeństwa.
  1. Modelowanie efektów pożaru lub wybuchu na potrzeby analizy bezpieczeństwa sąsiednich obiektów.
  1. Modelowanie zjawiska spalania i rozwoju pożaru na potrzeby analiz popożarowych.