Serdecznie witamy na stronie

Zespołu ds. symulacji komputerowych Izby Rzeczoznawców SITP

Jesteśmy grupą inżynierów specjalizujących się w sporządzaniu ekspertyz w oparciu o zastosowanie najnowocześniejszych technik i narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. W naszej pracy wykorzystujemy przede wszystkim komputerowe modele symulacyjne, za pomocą których prognozujemy rozwój pożaru i rozprzestrzenianie dymu, wykonujemy symulacje warunków ewakuacji osób znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie zagrożonych pożarem obszarów, określamy kryteria bezpieczeństwa konstrukcji w warunkach pożaru, weryfikujemy hipotezy w procesie badania przyczyny pożaru, czy też wykonujemy kompletną ocenę bezpieczeństwa obiektów przy wykorzystaniu metody ilościowej analizy ryzyka.

Zapraszamy do współpracy !!